שיעור ספרדית שבועי

השיעור השבועי בספרדית נועד לסייע ללומד השפה הספרדית ללמוד ולהכיר היטב את המבנים שבבסיס השפה הספרדית. לפי תפיסת עולמנו, לימוד השפה הספרדית מחייב היכרות עם מבני השפה, לצורך לימוד יעיל, כלומר, מהיר, נכון ונשמר לטווח ארוך.

בכל שבוע יעסוק השיעור בנושא אחר הקשור לשפה הספרדית. כל שיעור יסקור את הנושא, יסביר כיצד להשתמש בחלק זה של השפה הספרדית, ואף יציע דוגמאות המלוות בקבצי קול.

השיעור השבועי נלקח מתוכנת לומדימוס-ברשת של המכון לידידות אמריקה – הארגון המוביל בלימוד ספרדית

כל הזכויות שמורות לאתר Spanish.co.il.
אין לעשות שימוש בתכנים, בתמונות ובקובץ הקול מבלי אישור בכתב ומראש מ-Spanish.co.il