אוצר מילים ספרדית-עברית

אוצר מילים מהווה חלק חשוב ברכישת השפה הספרדית עבור לומדי השפה הספרדית. מדור זה נועד להיות פתח לעולם אוצר המילים של השפה הספרדית ומכיל יותר מ-3,000 מילים בשפה הספרדית ותרגומן לעברית. לכל מילה נלווה קובץ קול ולחלקן אף נלוות תמונה. אוצר המילים בספרדית נחלק לפי קטגוריות. בכל קטגוריה ניסינו לבחור את המילים השכיחות ביותר בשפה הספרדית על מנת שהלומד יוכל להכירן תחילה.

אוצר המילים נלקח מתוכנת לומדימוס-ברשת של המכון לידידות אמריקה – הארגון המוביל בלימוד ספרדית

כל הזכויות שמורות לאתר Spanish.co.il.
אין לעשות שימוש בתכנים, בתמונות ובקובץ הקול מבלי אישור בכתב ומראש מ-Spanish.co.il