התיאוריה של הוראת השפה הספרדית

התיאוריה של הוראת השפה הספרדית מאמר זה עוסק בתיאוריה שבבסיס הפרקטיקה של לימוד או הוראת ספרדית. מטרתו לסקור ולהסביר כיצד בית-ספר או מורה צריך ללמד ספרדית על מנת שהלומד ידע לדבר ספרדית. תחילתו בסקירה היסטורית קצרה והמשכו נוגע למרכיבים השונים בהוראת שפות בכלל וספרדית בפרט. במהלך הסקירה התיאורטית, המחשתי כיצד התיאוריה הופכת לפרקטיקה במכון לידידות אמריקה, בית-הספר לספרדית בו אני עובד.

 

מאת צחי קנזה

היסטוריה

שיטות הלימוד של שפות זרות עברו תמורות ושינויים רבים במאה האחרונה. הגישה המסורתית (שנות ה-60 של המאה הקודמת) התבססה על שינון משעמם ומייגע של כללי דקדוק, הלומד הצליח רק לדקלם טקסטים והתקשה בדיבור. שיטה זו דגלה בחזרה על משפטים קבועים שהמורה הציג, תוך אמונה שמלימוד הדקדוק ומדקלום אוטומטי של טקסים יצליח הלומד לדבר ספרדית.

הגישה המודרנית (שנות ה-80 של המאה הקודמת) באה להפוך את הגישה המסורתית. היא התבססה על התיאוריה החומסקיאנית (של החוקר נועם חומסקי) שביסודה עומדת התפיסה שתינוק נולד עם ידע לשוני על מכלול השפות האנושיות. ידע זה נקרא דקדוק אוניברסלי (Universal Grammar) ובעזרת 'כלי' פנימי אותו כינה חומסקי 'מכשיר לרכישת שפה' (LAD – Language Acquisition Device) התינוק רוכש את שפת האם שלו. באופן דומה השליכו חוקרים אחרים את תהליך הרכישה של שפת האם על תהליך הלימוד או הרכישה של השפה הזרה.

ניתן אם כן להבין מדוע הגישה המודרנית דגלה בלימוד מונחה דיבור. לדבר ולדבר ומכאן תבוא היכולת לדבר ספרדית. אין צורך בדקדוק, כי יש ללומד כלי פנימי לרכישת שפה וצריך להפעיל אותו על ידי שיחה ודיבור, בדיוק כמו שעם תינוק אנו מדברים ולא מלמדים אותו דקדוק.

חסרונותיה של הגישה המודרנית הורגשו מייד. הלומד הצליח לומר משפטים מסוימים לאחר תרגול מקיף, אולם התקשה להבין את ההגיון שבבסיס השפה, לא הצליח לשפר את שגיאותיו, ולמעשה, יכולתו להתקדם בשפה נפגעה ויכולתו לזכור את מה שכבר למד נפגעה. מכיוון שכל הידע היה מבוסס על דיבור, לאחר תקופה קצרה ללא שימוש בשפה הידע בשפה נפגע באופן מהותי.

במרוצת השנים נעשו ניסיונות לשפר ולפתח גישה זו. בעשור האחרון התפתחה בעולם גישה מתקדמת ויעילה יותר, המשלבת את היתרונות של הגישות הקודמות. המכון לידידות אמריקה מלמד לפי גישה תיאורטית זו – ואני אדגים את הדרך בה המכון מממש בפרקטיקה את התיאוריה העכשווית.

הגישה של תחילת המאה ה-21

הגישה התיאורטית של תחילת המאה ה-21 מבוססת על העקרון המרכזי הבא:

 הוראת השפה הספרדית חייבת להיות:

 1. ממוקדת מטרה.
 2. מגוונת.

ממוקדת מטרה: כלומר מתרכזת במטרות הלימוד כפי שהלומד הציג אותן.
מגוונת: נוגעת ופועלת על מגוון כלים ללימוד שפה.
את העקרון המרכזי אני אפרט על ידי שמונה עקרונות משנה, ואדגים כיצד הם מבוצעים, הלכה למעשה, בעת לימוד ספרדית במכון לידידות אמריקה:

  {mospagebreak title=1. התמקדות במטרה}

עקרון ראשון: הלימוד חייב להתמקד במטרה: ללמוד לדבר ספרדית

אם רוכשים ספר לימוד, תוכנה, מילון, ספר טקסטים, ומתחילים ללמוד – יודעים בסופו של דבר לקרוא אך לא לדבר.
אם רוצים ללמוד לדבר ספרדית, חייבים לתרגל דיבור וכאן יש שני כללים.
הכלל הראשון הוא שצריך לתרגל הרבה. זה ברור.

הכלל השני הוא שצריך לתרגל באופן מסודר. באופן מסודר הכוונה היא שהתרגול מתמקד בכל פעם למשך זמן ארוך (לפחות שעה וחצי) במבנה ובאוצר מילים מסוים. למשל, תרגול של שעה וחצי של זמן העתיד ואוצר מילים של 60 עד 80 מילים העוסק בתחביבים. דוגמא ללימוד לא מסודר הוא שיחת חולין עם דובר ספרדית. שיחה כזו לא מאפשרת ללומד שימוש חוזר ונשנה על מבנה לשוני ועל אוצר מילים ובסופה הלומד לא יצליח להטמיע ולשלוט בדיבור של אותו מבנה ואוצר מילים. על מנת 'להצליח לדבר את זה' צריך לתרגל בדיוק את אותו נושא למשך זמן ארוך.

במכון לידידות אמריקה שמים דגש על לימוד ספרדית לצורכי שיחה, ולכן אנו דוגלים בשני הכללים: הכלל הראשון הוא שמתרגלים הרבה. הכלל השני הוא שמתרגלים באופן מסודר. בכל המפגשים בקורסים התרגול מתמקד למשך כל השיעור במבנה ובאוצר מילים מסוים. למשל, שיעור 2 בקורס מתחילים עוסק במבנה של משפט פשוט ובאוצר מילים שלמצב משפחתי, מקצועות ואזרחויות. כך אנו מבטיחים שבסוף השיעור הלומד 'יוכל לדבר' את המבנה ואוצר המילים אותו למד.

  {mospagebreak title=2. מבני דקדוק}

 

עיקרון שני: ללמוד מבני דקדוק 

לימוד מבני הדקדוק הספרדי הוא חשוב, אך חשוב יותר להבין לצורך מה לומדים דקדוק ולאור  הבנה זו למקד את הלימוד.

אנו לומדים מבני דקדוק על מנת להכיר את מבנה השפה, את השלד שלה, על מנת שנוכל לדעת כיצד להכליל, כלומר, מידע של מקרה בודד להפעיל אותו במקרים רבים. במילים אחרות, אם הלומד יודע להטות פועל אחד בזמן עבר אז הוא אוטומטית יודע להטות הרבה פעלים בזמן עבר.

בנוסף, אנו לומדים מבני דקדוק מכיוון שבספרדית (וכמעט אך ורק בשפה זו) הוגים מילים בדיוק כפי שכותבים אותן. לפיכך, בספרדית ידיעת הכלל הדקדוקי (כלומר, היכולת לבנות משפט תקין) היא הכלי הטוב ביותר ללימוד עצמי של התיאוריה לצורך דיבור, כי אם אני יודע לבנות משפט בספרדית אני יודע גם להגות אותו!

אנו לא לומדים מבני דקדוק על מנת להתפלפל בחריגים שלהם ובמקורות שלהם. לימוד הדקדוק הוא כלי לצורך חיזוק יכולתנו לדבר בלבד.

במכון לידידות אמריקה מלמדים מבני דקדוק תוך שימוש בספר 'אל ניניו -ערכה ללימוד ספרדית', כאשר גרסא אינטראקטיבית של הספר נמצאת בתוכנת לומדימוס-ברשת

אנו מלמדים מבני דקדוק על מנת שהלומד יכיר את מבנה השפה, את השלד שלה, על מנת שירכוש את היכולת לבנות משפטים חדשים באופן עצמאי. אנו מלמדים מבני דקדוק מכיוון שבספרדית הוגים מילים בדיוק כפי שכותבים אותן ולפיכך ידיעת הכלל הדקדוקי בספרדית (כלומר, היכולת לבנות משפט תקין) היא הכלי הטוב ביותר ללימוד עצמי של התיאוריה לצורך דיבור, כי אם אני יודע לבנות משפט בספרדית אני יודע גם להגות אותו. אנו לא מלמדים מבני דקדוק על מנת להתפלפל בחריגים שלהם ובמקורות שלהם. לימוד הדקדוק הוא כלי לצורך חיזוק יכולתנו לדבר בלבד.

{mospagebreak title=3. אוצר מילים}

עיקרון שלישי: ללמוד אוצר מילים

אוצר מילים הוא מרכיב מרכזי בלימוד שפה, וכמו כל דבר אחר הוא דורש לימוד נכון. לימוד לא נכון גורם ליעילות נמוכה בלימוד, כלומר, אם השקעתי שעתיים ואני יודע עוד שלוש מילים זו יעילות מאוד נמוכה וכמובן שעלי להבין שהדרך בה אני לומד איננה נכונה.

לימוד נכון, כלומר יעיל, של אוצר מילים מחייב תרגול שהוא:

א. ממוקד: בזמן מסויים (למשל בשיעור בן שעתיים ולא למשך שבועיים).
ב. חזרה על אותה מילה: בדיוק כך, אותה מילה כמה פעמים באותו תרגול.
ג. הלומד הוגה את המילה בעצמו: לא המורה אלא הלומד חייב להשתמש ולהגות את אותה מילה כמה פעמים.
ד. השימוש במילה נעשה בתוך קונטקסט: ולא תרגול של מילה בודדת מבלי קישור לתוכן מסויים. לא ללמוד רשימת מילים אלא לדבר על נושא מסויים, למשל, טיול, ולהשתמש בשיחה באוצר המילים.

במכון לידידות אמריקה, לימוד נכון ויעיל של אוצר מילים מחייב תרגול שהוא:

א. ממוקד: אנו מקדישים לכל נושא באוצר מילים שיעור בן שלוש שעות או דיבורימוס בן שעתיים.
ב. חזרה על אותה מילה:  אנו בונים מערכי שיעור בהן הלומדים משתמשים שוב ושוב באותן מילים על מנת שיוכלו לזכור אותן.
ג. הלומד הוגה את המילה בעצמו: אנו מקדישים זמן רב בכל מפגש לשיח של כל לומד, שיאמר בעצמו פעמים רבות משפטים רבים.
ד. השימוש במילים נעשה בתוך קונטקסט: תרגול השיחה בקורס ובמפגשי הדיבורימוס הוא בתוך קונטקסט – ולא תרגול של מילה בודדת מבלי קישור לתוכן מסויים.

  {mospagebreak title=4. חיזוק אוצר מילים}

 

עיקרון רביעי: לחזק את אוצר המילים 

כאמור, רכישת אוצר מילים מתבצעת באופן יעיל בעת תרגול יעיל של שיחה, אך אין זה אומר שלא ניתן לחזק את אוצר המילים בדרכים נוספות, להיפך, זה מומלץ וזה יעיל.

במקביל לתרגול המעשי (המרכזי) בשיחה בו הלומד השתמש בעצמו באוצר המילים, מומלץ לבצע תרגול משני של אוצר המילים על מנת להטמיעו. בשלב זה ניתן בהחלט להשתמש בתוכנות ובמשחקי אוצר מילים, ניתן לפתור תרגילי אוצר מילים ועוד.

אנו קוראים לתהליך הזה 'להיחשף לאוצר המילים' – כאשר הוא מבוצע לפני התרגול המעשי בשיחה.
אנו קוראים לתהליך הזה 'להשכיב את אוצר המילים' – כאשר הוא מבוצע אחרי התרגול המעשי בשיחה.

להיחשף לאוצר המילים: לקבל תחושה ראשונית של המילים וצלילן על מנת שבעת תרגול השיחה יקל עלינו לזכור את המילים. בשום אופן אין הכוונה כאן ללימוד בעל-פה של רשימות מילים.

להשכיב את אוצר המילים: לאחר פעילות השיחה אוצר המילים קיים בזיכרון של הלומד אך הוא לעיתים לא מסודר כי הוא נלמד בעת דיבור ובתוך קונטקסט. פעילויות אלו מותחות קווים ברורים בין המילים לפירושיהן ובכך מאפשרות הטמעה של אוצר המילים שנלמד.

הלומדים במכון לידידות אמריקה רוכשים אוצר מילים תוך כדי דיבור בשיעורי הקורס ובמפגשי הדיבורימוס.
את החיזוק לאוצר המילים אנו שואבים מהעזרים הנלווים לקורס:
אוצר המילים של מפגשי הדיבורימוס נמצא להורדה באתר האינטרנט של המכון. בדיוק אותו אוצר מילים שהלומד יתרגל במפגש עצמו.
אוצר המילים של מפגשי הדיבורימוס נמצא לתרגול בתוכנת לומדימוס ברשת. בדיוק אותו אוצר מילים שהלומד תירגל או יתרגל במפגש הדיבורימוס או בשיעור בקורס ניתן לתרגל במשחקים רבים (משחקי זיכרון, התאמת מילה לתמונה, גרירת תמונות ועוד) בתוכנה.

שתי מטרות מושגות. לפני המפגש בשיעור או בדיבורימוס: לקבל תחושה קלה למילים שילמדו ולצלילן. אחרי המפגש בשיעור או בדיבורימוס, 'להשכיב את אוצר המילים', כלומר, אוצר המילים קיים בזיכרון אך הוא לא מסודר כי הוא נלמד בעת דיבור ובתוך קונטקסט. שימוש בתוכנה מאפשר הטמעה אופטימאלית של אוצר המילים שנלמד.

  {mospagebreak title=5. חזרה ותרגול}

 עיקרון חמישי: לחזור על החומר שנלמד ולתרגלו בבית – אבל במידה הנכונה 

למרבה הצער לרובנו אין זיכרון מושלם ואנו זקוקים לרענון של מה  שנלמד בשיעור הקודם. רענון ותרגול בבית (פתרון תרגילים בכתב וכד') הוא דרך מצוינת לחיזוק הזיכרון אך אין בו כדי לשפר את יכולתנו לדבר, הוא רק הבסיס ליכולת הזו.

התרגול בבית צריך להתמקד בריענון הזיכרון בלבד ואין לנסות להפוך את התרגול הזה לכלי לרכישת אוצר מילים או לדיבור. הסיבה לכך פשוטה: זה לא יעיל. יותר מכך, חוסר היעילות גורם לתסכול רב כשהלומד רואה שכל ההשקעה שנעשתה בבית ירדה לטמיון כי שכח את מרבית המילים שלמד בבית.

המכון לידידות אמריקה מעניק ללומדים את ספר הלימוד 'אל ניניו – ערכה ללימוד ספרדית'  המסביר באופן רהוט ובעברית את מבני השפה לצורך חזרה. בנוסף, גרסא אינטראקטיבית של הספר נמצאת בתוכנת לומדימוס-ברשת.

בנוסף, לכל קורס ישנה חוברת תרגול ייחודית (למשל, החוברת של קורס המתחילים מכילה 230 עמודים של פעילויות ותרגילים לשיעור ולבית). כל חוברת נחלקת לפי מפגשי הקורס, ומכילה את אוצר המילים של השיעור, את ההפעלות, תרגילים לבית ופתרונם.

בנוסף, כל לומד יכול להוסיף ולתרגל בתוכנת לומדימוס-ברשת המכילה מאות תרגילים אינטראקטיביים, משחקים ללימוד אוצר מילים, מספרים, הטיות פעלים ועוד.

כפי שאמרנו, חשוב לתרגל בבית – אבל במידה הנכונה. לפיכך אנו ממליצים ללומדים שיש להם פנאי להגיע למפגשי הדיבורימוס פעמיים ואף שלוש פעמים בשבוע כדי לתרגל ולתרגל.

{mospagebreak title=6. דיבור}

 עיקרון שישי: לתרגל דיבור ספציפי אבל גם דיבור כללי 

 ברצוני להבחין בין שני סוגים של תרגול דיבור. על הראשון כבר דיברנו לעיל וכאן נרחיב מעט.

הסוג הראשון הוא תרגול דיבור ספציפי שמטרתו לאפשר ללומד לרכוש מבנים דקדוקיים (למשל, זמן הווה, או משפטי תנאי). לימוד נכון הוא לימוד בו המורה בונה 'אקווריום' או 'מעבדה' בהם מדברים רק במבנה הלשוני הזה, הרבה זמן ועם הרבה חזרות. כך הלומד יכול להפנים את המבנה ולהיות מסוגל להשתמש בו בדיבור. סוג זה של תרגול הוא הכרחי לצורך לימוד יעיל ונכון ולא ניתן ללמוד באופן יעיל אחרת. החיסרון הבולט של התרגול הספציפי הוא שהמציאות הפוכה: במציאות לא מדברים במשך שעתיים על מסעדה בזמן הווה! לכן חייבים גם לתרגל דיבור כללי.

הסוג השני הוא תרגול דיבור כללי.  מטרתו להקנות ללומד כלים לתקשורת בשפה גם במקרים שאין ברשותו את כל הידע. במילים אחרות, כלים 'לשבור שיניים' ולהצליח להבין ולומר משפטים שלא את כולם הלומד יודע לומר נכון. יכולת זו איננה רק טכנית אלא היא מהותית ליכולת של הלומד להצליח לתקשר מחוץ לכיתה/שיעור. זו היא הסיבה המרכזית לעובדה שאנשים רבים שלמדו ספרדית בקורס שלא הציע להם גם תרגול דיבור כללי, אינם מסוגלים לתקשר כלל כאשר הם מנסים לשוחח עם דובר ספרדית.

המכון לידידות אמריקה מציע ללומדים תרגול משני סוגים:

הסוג הראשון הוא תרגול דיבור ספציפי המתבצע במפגשים של הקורסים. מטרתו לאפשר ללומד לרכוש מבנים דקדוקיים (למשל, זמן הווה, או משפטי תנאי). השיעורים עוסקים במשך שלוש שעות במבנה לשוני מסויים, כך הלומד מפנים את המבנה ורוכש יכולת להשתמש בו בדיבור. סוג זה של תרגול הוא הכרחי לצורך לימוד יעיל ונכון ולא ניתן ללמוד באופן יעיל אחרת.

הסוג השני הוא תרגול דיבור כללי המתבצע במפגשי הדיבורימוס.  מטרתו להקנות ללומד כלים לתקשורת בשפה גם במקרים שאין ברשותו את כל הידע. במילים אחרות, כלים 'לשבור שיניים' ולהצליח להבין ולומר משפטים שלא את כולם הלומד יודע לומר נכון.

  {mospagebreak title=7. קריאת טקסטים}

 

עיקרון שביעי: לקרוא טקסטים 

קריאת טקסטים היא כלי עזר לצורך רכישת אוצר מילים. היתרון של קריאת טקסטים כפול. ראשית, ניתן לקרוא טקסטים לבד (לתרגל דיבור תמיד צריך שותף). שנית, אוצר המילים נמצא בקונטקסט דבר המאפשר לימוד טוב יותר בהשוואה ללימוד מילים בודדות.

קריאת טקסטים היא כלי עזר לצורך רכישת אוצר מילים. הקוראימוס המכיל טקסטים בספרדית וקבצי קול ומלווה במילון האינטראקטיבי, המציע ללומד לא רק את תרגום המילה אלא גם את ההסבר למבנה הדקדוקי שלה.

בנוסף, בתוכנת לומדימוס-ברשת מוצעים ללומדים מאות טקסטים במגוון נושאים (סיפורים, אנקדוטות תרבותיות, שירה ועוד) מלווים גם הם במילים האינטראקטיבי.

  {mospagebreak title=8. סביבת לימוד}

 

עיקרון שמיני: סביבת לימוד מגווננת 

כל אחד לומד באופן שונה מרעהו. את אוהבת להשתמש בתוכנה, אתה אוהב לדבר ספרדית, אני קולט טוב יותר כאשר הלימוד מתחיל בהכרת המבנה הדקדוקי וכד'.  אך יותר מכך, כל אחד לומד באופן שונה מעצמו בזמן אחר. השבוע יש לך הרבה זמן וישנת טוב ואת זוכרת היטב את מה שלמדת בשיעור ואין לך כל צורך לחזור על החומר. בשבוע הבא יתכן שמצב זה ישתנה.

לפיכך, סביבת לימוד טובה היא כזו בה יש גיוון של אמצעים ועזרים הנגישים וזמינים ללומד. סביבת לימוד שמאפשרת ללומד לתרגל עוד דיבור, לחזור שוב על המבנה הדקדוקי, לרענן את אוצר המילים, לשמוע אותו, לקרוא טקסטים באופן יעיל וכד'. במילים אחרות, סביבת לימוד טובה היא סביבה מגוונת, כזו שמאפשרת לכל לומד לבחור את הכלים הטובים ביותר ללימוד ספרדית עבורו.

 

המכון לידידות אמריקה מציע סביבת הלימוד מגוונת ביותר:

 • ספר הלימוד 'אל ניניו – ערכה ללימוד ספרדית' אליו נלווה תקליטור.
 • ספר תרגול ייעודי לכל קורס.
 • דיבורימוס – מפגשים פתוחים ללימוד ספרדית.
 • עלון האינטרנט קוראימוס.
 • תוכנת לומדימוס ברשת המכילה מגוון כלים ללימוד ספרדית:
  • עשרות שיעורי דקדוק אינטראקטיביים
  • קורס ללימוד כתיבת אימיילים/מכתבים בספרדית
  • ספרייה אינטראקטיבית ובה מאות טקסטים מלווים במילון אינטראקטיבי
  • חדר כושר ובו משחקים ללימוד: אוצר מילים, פעלים, מספרים ועוד.
 • ספרייה ובה מאות ספרים ממיטב הספרות הספרדית והלטינו-אמריקאית. 

 


נכתב ע"י צחי קנזה, מנכ"ל,

המכון לידידות אמריקה – הארגון המוביל בלימוד ספרדית

www.samerica.co.il