אופן ההגייה

הקריאה
בספרדית פשוטה ביותר, וגם הכלל המבטיח קריאה נכונה הוא פשוט: קוראים בדיוק
את מה שכתוב.


אין לגרוע או להוסיף דבר.

צורת ההיגוי הקבועה של האותיות ושל צירופי האותיות בספרדית מאפשרת ללמוד את
השפה ללא שימוש בקלטות ובלי ההכרח לשמוע "איך באמת אומרים את זה".
למרות זאת, לומדימוס-ברשת מכילה מאות קבצי קול שיאפשרו לך
להפנים את השפה הספרדית בדרך של האזנה ולא של קריאה בלבד.

כללי ההגייה

א. ביטוי מלא: בהגיית המילים יש לבטא כל
אות הרשומה במילה, לכן אין אותיות שאינן נשמעות.

ב. צליל קבוע:
לכל אות בספרדית צליל קבוע משלה, לכן קיימת אפשרות אחת בלבד לקריאת רצף אותיות.

א. האות C:

בקריאת האות C יכולים להתקבל שני צלילים: ק ו-ס {la} הצליל
נקבע לפי האות שבאה אחרי האות C.

1. לפני האותיות A,O ,U: הצליל הוא
ק.

example_heb


Cuelgo – Cobrar –
Casar
(קוּאֶלְגוֹ – אני תולה, קוֹבְרָר – לגְבוֹת, קָסַר – לחתן)

 

2. לפני האותיות E, I: הצליל הוא ס.

example_heb

 Cine – Cerrar
(סִינֵה – קולנוע, סֶרַאר – לִסגור)

{soundSmall:
seheb01C.mp3}

ב. האות CH:

CH היא קומבינציה של אותיות ונהגית צ (בדיוק כמו באנגלית).

example_heb

 

Chile, Changador, Cheque (צֶקֶה –
המחאה, צָנְגַדוֹר – סבּל, צִילֶה)

{soundSmall: seheb01CH.mp3}

ג. האות G:

בקריאת האות G יכולים להתקבל שני צלילים: ג ו-ח: הצליל נקבע
לפי האות שבאה אחרי האות G (בדיוק כמו האות C).

1. לפני האותיות A,
O,U: הצליל הוא ג.

example_heb

 

Ganso, Gorra,
Gustar
(גָנְסוֹ – אווז, גוֹרָה – כובע מצחייה, גוּסְטָר – למצוא חן)


2. לפני האותיות E, I: הצליל הוא ח.

example_heb

 


General, Gitano
(חֶנֶרַל – גנרל, חִיטָנוֹ – צועני)

{soundSmall:seheb01G1.mp3}

3. כיוון שהצליל נקבע לפי האות שבאה אחרי האות
G, נוצר מחסור במספר אפשרויות: ניתן לאמר את הצלילים GA (גָה), GO (גוֹ), GU
(גוּ), הצליל של האות G הוא ג, אך לא ניתן לאמר GI (גִי) ולא ניתן לאמר GE
(גֶה), כי הצליל המתקבל אינו ג אלא ח. כדי להתגבר על הקושי הזה מוסיפים את
האות U בין האות G לבין האות E או I. האות U אינה נשמעת כלל ותפקידה הוא לסמן
לקורא שיש לקרוא את האות G כ-ג ולא כ-ח, ומכאן
נקבל: GUI (גִי), GUE (גֶה).

{remark}

השימוש האמור באות U ייחודי אך ורק
לאות G

example_heb

 

Guerrero – Guitarra
(גֶרֵרוֹ – לוחם, גִיטָררה – גיטרה)

4. הצירופים שנעשו
בסעיף 3 באות U יוצרים בעיה:
האות U בצירופים GUI ו-GUE אינה נשמעת, אך
ישנם מצבים בהם נרצה שהאות U תשמע. הצירופים: GUI, GUE היו צריכים להישמע:
גוּאִי ו-גוּאֶה (אך כאמור, נשמעים גִי ו-גֶה). כדי לפתור קושי זה תופיע לאחר
האות G האות U כשמעליה 2 נקודות (Ü), וכעת יש לבטא את האות U.

נזכור
זאת כך {la} נקודה אחת מציינת שיש לבטא את ה-G כ-ג, והשניה שיש לבטא את ה-U.

example_heb

 


Vergüenza (וֶרְגְוֶנְסָה – בושה)

{soundSmall: seheb01G2.mp3}

ד. האות H:

האות H מהווה את החריג לכלל לפיו יש לבטא כל אות. האות H אינה
נשמעת ולכן נבטא את המילה כאילו אין בה את האות H.

example_heb

 


Hola – Hacer
(אוֹלָה – שלום, אָסֶר – לעשות)

{soundSmall:
seheb01H.mp3}

ה. האות LL: (שמה בספרדית: אֵלִיֶה)

אות אֵלִיֶה היא קומבינציה של שני L ונהגית כמו Y, י (באופן
מדויק יותר יש להגותה לְיֶ, ואילו במדינות מסויימות היא נהגית "ג" או "ש").

example_heb

 

Caballo – Llamar (קָבַיוֹ – סוס,
יָמַר – לקרוא)

{soundSmall: seheb01LL.mp3}

ו. האות Ñ: (שמה בספרדית: אֵנִיֶה)

האות אֵנִיֶה היא אות בפני עצמה (ולא סוג מיוחד של האות N). האות
אניה נהגית NY, ני.

example_heb

 

Mañana –
Araña
(מָנְיַנַה – בוקר או מחר, אָרַנְיַה – עכביש)

{soundSmall:
seheb01N.mp3}

ז. האות Q:

לאחר האות Q תבוא תמיד האות U שאינה נשמעת, ואחריה האות I או E.

example_heb

 

Querer – Quitar (קֶרֵר – לרצות,
קִיטַר – לגזול)

{soundSmall: seheb01Q.mp3}

ח. האות R:

האות R היא אות רגילה, אך ניתן להגותה בשתי צורות: רגילה ומודגשת.
האות R נהגית כשהיא מודגשת בשני מקרים:
1. כשהאות R בראש מילה.
2.
כשמופיעות שתי אותיות R רצופות (RR).

{example}


Pero –
Perro (פרו – אבל, פררו – כלב)
Caro – Carro
(קרו – יקר, קררו – מכונית)

{soundSmall: seheb01R.mp3}

{remark}

לפני שמבטאים אות דגושה או מוטעמת,
רצוי לאמר בפעם הראשונה בדרך הרגילה (לא מוטעמת או מודגשת) ורק אחר כך בצורה
המוטעמת או המודגשת. זאת, על מנת לחוש בהבדל בין שתי הצורות ולהימנע מטעות.


האלפבית הספרדי

 

שם האות

נהגית

הערות

A, a

אָ

אָ

 

B, b

בֶּה

בּ

 

C, c

סֶה

ס או ק

לפני E, I נהגית ס,
לפני A, O, U נהגית ק

CH, ch

צֶה

צ

 

D, d

דֶה

ד

 

E, e

אֵ

אֵ

 

F, f

אֵפֶה

פ

 

G, g

גֶה – חֶה

ג או ח

לפני E,I נהגית ח, לפני
A, O, U נהגית ג

H, h

אַצֶה

לא נשמעת

אינה נשמעת כלל

I, i

אִי

אִי

 

J, j

חוֹטָה

ח

תמיד הצליל הוא ח

 


האלפבית הספרדי (המשך)

 

שם האות

נהגית

הערות


K, k

קָה

ק

רק במילים לועזיות כגון:
ק"ג, ק"מ

L, l

אֵלֶה

ל

 

LL, ll

אֵלִיֶה

יה Y

 

M, m

אֵמֶה

מ

 


N, n

אֵנֶה

 


Ñ, ñ

אֵנִיֶה

נְי NY

 


O, o

אוֹ

אוֹ

 


P, p

פֶּה פּ  


Q, q

קוּ ק

אחריה
תופיע האות U שאינה נשמעת

 

 

 

 

 

 


האלפבית הספרדי (המשך)

 

שם האות

נהגית

הערות


R, r

אֵרֶה

ר

נשמעת מודגשת: 1. בראש מילה 2. RR

S, s

אֵסֶה

ס

 

T, t

טֶה

ט

אין צלילים רכים בספרדית כגון
TH

U, u

אוּ

אוּ

 

V, v

וֶה – בֶּה

ו או בּ

מבוטאת כ-בּ דגושה בדרך
כלל

W, w

דוֹבְלֶה וֶה

וו

רק במילים לועזיות

X, x

אֵקִיס

קְס או ח

 

Y, y

אִי גְרֵיגָה

יִ

 

Z, z

סֵטָה

ס

נשמעת כמו האות S (אין צליל
ז בספרדית)

 

כעת סיימנו להכיר את האותיות בספרדית וכיצד יש
להגות אותן.

בשיעור הבא (שיעור קצרצר וחשוב) נלמד על הטעם בספרדית. כלומר, נלמד כיצד יש
לבטא מילה בספרדית, על איזו הברה במילה יש לשים את הדגש.

לאחר שנסיים את שני השיעורים הראשונים, יהיה עלינו לתרגל היטב קריאת טקסטים
ולשם כך עומד לרשותנו הפרק השלישי: תרגול קריאה בספרדית. אך כעת, בואו ונעבור
לפרק השני, הטעם בספרדית, הכניסה מ[link: 213].