איך ללמוד ספרדית?


טעויות שכיחות של לומדי ספרדית.

ישנה חשיבות מירבית לבחירת הדרך בה מתכננים ללמוד ספרדית.
כל לומד
ספרדית עומד בפני הכרעה באיזו דרך ללמוד ספרדית. ישנן מספר דרכים ללמוד ספרדית, וההכרעה
ביניהן חייבת להיות תלויה בצרכי הלימוד שלך
ובמשאבים שעומדים לרשותך.

בדרך כלל הבחירה
היא בין האפשרויות הבאות:

א. מורה פרטי.
ב. קורס במכון להוראת ספרדית.
ג. לימוד מספר ללימוד ספרדית.
ד. לימוד מתוכנה ללימוד ספרדית.
ה. לימוד מתקליטורי שמע.
ו. לימוד מחבר דובר ספרדית.
ז. לימוד מסדרות בטלוויזיה.

התוצאות של
לימוד ספרדית בדרך לא מתאימה

במהלך העשור
האחרון בו אני עוסק בהוראת ספרדית, הבחנתי שלימוד בדרך שגויה הוא המרכיב המרכזי בכישלון
בהשגת יעדי הלימוד. התהליך שנוצר הוא בדרך כלל כזה:
בהתחלה, אי ההצלחה בהשגת מטרות הלימוד (שנובע מלימוד בדרך שגויה).
לאחר מכן, תסכול של הלומד מחוסר ההצלחה.
ולבסוף, חוסר רצון ללמוד ספרדית והפסקת הלימוד.

בדרך כלל ההחלטה להפסיק ללמוד ספרדית מלווה בהחלטה להפסיק ללמוד ספרדית בכלל, ולא
נשקלת האפשרות להחליף את הדרך בה לומדים. המניע העיקרי לכך הוא המסקנה של הלומד
שהוא לא הצליח ללמוד ולכן האשמה בו ולא בדרך בה למד, ולכן אין טעם לחפש דרך אחרת
ללמוד בה.

מניסיוני,
ברובם של המקרים, אי ההצלחה נעוץ בדרך בה לומדים ולא בלומד עצמו. במילים אחרות, לו
היה הלומד בוחר אחרת הוא היה מצליח ללמוד ספרדית היטב.

{mospagebreak title=השגיאות הנפוצות}


השגיאות הנפוצות ביותר בעת בחירת הדרך ללמוד ספרדית

על מנת לבחור
את הדרך הנכונה צריך להגדיר את:

א. מטרות הלימוד.
ב. המשאבים.

מטרות הלימוד
יכולות להיות: רצון לדבר ספרדית, רצון לקרוא ספר בספרדית, רצון 'להסתדר' בטיול לארץ
דוברת ספרדית וכד'. המשאבים הינם זמן וכסף.

להלן רשימת השגיאות
הנפוצות ביותר בעת בחירת הדרך ללמוד ספרדית:
א. שגיאה ראשונה: שימוש בספר/תוכנה/תקליטור שמע לצורך רכישת כישורי דיבור.
ב. שגיאה שנייה: לימוד מבן משפחה (בדרך כלל בן הזוג) או מחבר דובר ספרדית (בדרך כלל
יליד אמריקה הלטינית).
ג. שגיאה שלישית: לימוד 'מהיר מידי' – בדרך כלל עם מורה פרטי או חבר (אך לעיתים גם
בקורס במכון לספרדית).
ד. שגיאה רביעית: לימוד עם מורה פרטי כאשר רצוי ללמוד בקורס.
ה. שגיאה חמישית: לימוד במהלך טיול – לימוד 'ברחוב'.

בהמשך המאמר
בכוונתי לסקור אותן בזו אחר זו.

 {mospagebreak title=שגיאה ראשונה}

 

שגיאה ראשונה:
שימוש בספר/תוכנה/תקליטור שמע לצורך רכישת כישורי דיבור

 

נתחיל בבחינת
במטרת הלימוד הנפוצה ביותר: הלומד רוצה לדבר ספרדית.

כיצד אנו או ליתר
דיוק המוח שלנו 'מצליח לדבר' שפה חדשה?

הדרך היעילה לרכוש
את היכולת לדבר ספרדית היא על יתי תרגול ממוקד של דיבור, חוזר ונשנה, של אותו מבנה
לשוני שנלמד קודם לכן ואוצר מילים – באופן שבסיומו אנו נוכל לבצע באופן אוטומטי (ברמה
זו או אחרת) שיחה תוך כדי שימוש באוצר המילים והמבנה שנלמד.

 דרך אחרת (למשל,
לימוד אקראי של מבנים שונים או של אוצר מילים רב מידי, או של תרגול ממוקד אך קצר מידי)
תוביל במקרה הטוב ליכולת להבין או לקרוא אבל לא לדבר. מכאן ברור כי רכישת כישורי דיבור
לא ניתן להשיג מספר או מתוכנה או מתקליטור שמע, כיוון שאין שם תרגול דיבור טבעי,
כלומר, שיחה בקונטקסט ולא חזרה סתמית על משפטים.

שימוש בעזרי לימוד
אלו מביא לרכישת ידע תיאורטי על השפה הספרדית. ניתן בעזרתו לפתור תרגילי דקדוק, לקרוא
טקסטים תוך כדי שימוש רב במילון וכד', אך לא לרכוש ידע מעשי – לא להצליח לדבר.

 {mospagebreak title=שגיאה שנייה}

 

שגיאה שנייה:
לימוד מבן משפחה (בדרך כלל בן הזוג) או מחבר דובר ספרדית (בדרך כלל יליד אמריקה הלטינית)

 

למרבה הצער לימוד
מבן משפחה או חבר דובר ספרדית מוביל במרבית המקרים לאי הצלחה.

הסיבות לכך פשוטות:
א. למרות הידע שיש לחבר או לבן המשפחה בשפה הספרדית, הוא חסר ידע בהוראת ספרדית.
ב. הוא חסר עזרי לימוד: תרגילים, טקסטים, רשימות אוצר מילים, הפעלות ופעילויות לימודיות
וכד'.
ג. הוא בדרך כלל אינו מקדיש זמן קבוע וארוך (למשל פעמיים בשבוע למשך שעתיים) לצורך
הוראה.

במילים
אחרות, במקום לבנות מפגשים של לימוד ותרגול נקודתיים של נושאים ספציפיים, הוא מתמקד
בשיחה כללית – כיוון שברצונו לשוחח עם הלומד בספרדית, אבל לומד הספרדית איננו מוכן
לכך עדיין. הלומד עדיין זקוק לרכישת המבנים הלשוניים ואוצר המילים באופן מבוקר וממוקד.

חבר או בן משפחה
יכול לשמש לעזר רב בנוסף ללימוד. נכון יהיה לבנות עימו מסגרת מקבילה ללימוד
המרכזי, כאשר ההתמקדות תהיה לא הצורך הלימודי אלא העניין והכיף ביחד. במילים אחרות,
לבנות מסגרת בה אתם לומדים ספרדית בכיף, מבלי להתחשב במה נכון ולא נכון ללימוד תקין,
יעיל ומובנה, אלא יוצרים מסגרת נעימה של פעילות משותפת שתחזיק מעמד לאורך זמן.

{mospagebreak title=שגיאה שלישית}

 

שגיאה שלישית:
לימוד 'מהיר מידי' – בדרך כלל עם מורה פרטי או חבר (אך לעיתים גם בקורס במכון לספרדית)

 

אני משתמש
בכינוי 'לימוד מהיר מידי' כשכוונתי לתופעה של לימוד מהיר של המבנים הלשוניים (דקדוק)
של השפה מבלי להתעכב על רכישת היכולת 'לדבר אותם', כלומר, להצליח לא רק להבינם ולפתור
תרגילים אלא לדבר אותם ולשלבם במהלך שיחה.

זו תופעה שכיחה
מאוד. היא נפוצה בעיקר בקרב מורים פרטיים מעוטי נסיון, אך גם בקרב בתי ספר לספרדית
(מנסיוני בעיקר כאלו בספרד ובאמריקה הלטינית). תופעה זו נעוצה ברצון המורה ללמד הרבה
דברים ולהתקדם מהר, תוך שיקול דעת מוטעה לפיו לכשנלמדה התיאוריה לגבי נושא מסויים,
נרכשת עימה גם הפרקטיקה.

בעיני מצב זה
זהה למורה למוסיקה שמלמד את התלמיד תווים אך לא מקדיש מספיק זמן לתרגול הנגינה. קשה
לראות את התלמיד שלו מצליח לנגן רק מידיעה תיאורטית של התווים. כך גם בלימוד ספרדית.
תוצאות הלימוד בדרך זו הינם ידע תיאורטי נרחב שמוביל ליכולת לפתור תרגילים למשל, אך
ללא כל יכולת לדבר ספרדית.

החדשות הרעות
הן שלימוד התיאוריה הוא חלק קטן מאוד מהלימוד לדבר. בערך כחמישה אחוזים בלבד מהזמן
שיש להקדיש לצורך רכישת היכולת לדבר, צריך להיות מוקדש ללימוד התיאוריה. תוצאה זו מתסכלת
מאוד. הלומד חש שיש לו ידע רב, אך למעשה הידע מועט מאוד, ולפניו הצורך להקדיש עוד
95% מהזמן שנדרש לצורך רכישת היכולת לדבר.

זאת ועוד, מכיוון
שיש חוסר איזון בידע (הרבה תיאוריה ומעט פרקטיקה), יש צורך לאזן את הידע (כלומר לרכוש
עוד פרקטיקה). אך רכישת הפרקטיקה איננה אפשרית משיחה כללית שאיננה ממוקדת במבנה
לשוני ואוצר מילים. על מנת שידע תיאורטי בשפה יהפוך לידע מעשי (יכולת לדבר) צריך לתרגל
אותו באופן ממוקד ומבוקר (למשל, 3 שעות של שיחה/דיבור בהווה פשוט, עם 25 פעלים, בנושא
קניות עם אוצר מילים של 60 מילים). אין דרך אחרת.

התוצאה היא
שפעמים רבות הלומד נאלץ להתחיל את כל הלימוד מהתחלה, ובמרבית המקרים עד שהוא מתחיל
את התהליך הלימודי החדש, הוא כבר שכח חלק ניכר ממה שלמד. הסיבה ברורה, הידע התיאורטי
נמצא בזיכרון לטווח קצר, והוא אובד במהירות.

לסיכום: אם בכוונתך
ללמוד עם מורה שמידת הניסיון שלו איננה מוכחת, יש לוודא שאינו מתקדם מהר מידי. הלומד
חייב לוודא שהוא 'מצליח לדבר' את מה שהמורה לימד ושאינו לומד נושאים חדשים כל עוד אינו
מצליח לדבר את הקודמים.

 {mospagebreak title=שגיאה רביעית}

 

שגיאה רביעית:
לימוד עם מורה פרטי כאשר רצוי ללמוד בקורס

 

לומדי ספרדית
רבים סבורים כי הם זקוקים ליחס אישי ויחס כזה ניתן לקבל רק ממורה פרטי. זה נכון. כאשר
באמת יש צורך רצוי ללמוד עם מורה פרטי, אך במרבית המקרים אין צורך כזה. לומד ספרדית
מתחיל אינו זקוק למורה פרטי בשל הצורך שלו ליחס אישי. ללמוד עם מורה פרטי (כמובן מורה
פרטי מנוסה וטוב) נכון לעשות כשיש צורך לימודי אמיתי.

מהו צורך לימוד
אמיתי? אני סבור כי ישנם שלושה מקרים כאלו:

א. לומד עם בעיות
למידה (בעיות ריכוז, בעיות שפה וכד'):
גם במקרים אלו אני ממליץ ללמוד בקבוצה ולקבל חיזוקים, במקרה הצורך, ממורה פרטי בנוסף
ללימוד בקבוצה.

ב. לימוד לצורך
איזון הידע – כאשר האיזון אינו צריך לקחת זמן רב:
למשל, לומד עם ידע תיאורטי נרחב אך פרקטיקה מעטה, הזקוק לכמה שעות תרגול על מנת להפכו
לידע מעשי (יכולת לדבר). אם יש צורך בשעות רבות של לימוד עם מורה פרטי, וזהו המצב בדרך
כלל, הדבר הופך ללא נכון כלכלית (שיעורים פרטיים יקרים בהרבה מלימוד בקבוצה), ונכון
יהיה להשתלב בקבוצה.

3. צורך מיוחד
שאינו קיים אצל לומדים אחרים:
למשל, צורך להתכונן לפגישה עסקית עם לקוח מקסיקני, בנושא רכישת ציוד תקשורת.
למשל, לימוד לצורך מעבר בחינה באוניברסיטה.
לטעמי רק מקרים כאלו מצדיקים מבחינה הדרכתית לימוד עם מורה פרטי.

חשוב לומר במיוחד
כי לומד מתחיל איננו זקוק למורה פרטי.

בתחילת הדרך הלומד
רוכש מבנים פשוטים והוא זקוק לזמן רב לתרגולם. מרבית הזמן מושקע בתרגול המבנים
הפשוטים. הידע התיאורטי הוא פשוט, ולכן אין הרבה טעויות הנובעות מחוסר הבנה אלא הטעויות
והקושי נעוצים בביצוע. אם נחזור להשוואה ללימוד נגינת גיטרה, ברור כי לימוד שלושת
האקורדים הראשונים פשוט ביותר, וברור לתלמיד היכן לשים את אצבעותיו, אך הביצוע קשה
מאוד והוא זקוק לחזור על זה שוב ושוב. כך גם לומד הספרדית, עליו להשקיע זמן רב בדיבור.
לתרגל ולתרגל את אותם דברים. הוא אינו זקוק למורה שיתקן אותו כי הטעויות שנעשות הוא
יודע לתקן בעצמו (הידע התיאורטי פשוט), אך הוא טועה כי קשה לו 'לדבר את זה'.

 {mospagebreak title=שגיאה חמישית}

 

שגיאה חמישית:
לימוד במהלך טיול – לימוד 'ברחוב'

 

ישנם רבים המתכננים
טיול לדרום או מרכז אמריקה ומתכננים ללמוד ספרדית 'ברחוב', תוך כדי טיול. ישנם גם רבים
שחזרו מטיול וסבורים שהם למדו כך ספרדית היטב. אני סבור שזו שגיאה לתכנן ללמוד מהרחוב,
תוך כדי טיול. הסיבה לכך במשפט אחד: זה לא יעיל.

לא יעיל, כלומר,
באותו זמן של טיול היה ניתן ללמוד הרבה יותר ספרדית (יותר מבני שפה, יותר אוצר מלים,
יותר רהיטות בשפה, יותר הטמעת השפה הספרדית לטווח ארוך וכד'). מניסיוני, וממחקר שערכנו
במכון לידידות אמריקה, ההבדל בין לומד שלא עבר קורס בטרם הנסיעה ללומד שעבר קורס לפני
הנסיעה (אפילו קורס קצר כמו קורס ספרדית למוצ'ילרים, שאורך חודש בלבד) לאחר טיול של
6 חודשים הוא של פי 8 (שמונה) בידע. כלומר, הידע באוצר מילים, במבני השפה גדל פי
8(!) אם אתה עושה קורס בטרם הנסיעה.

ההסבר לכך נעוץ
במשמעות הלימודית של הטיול.

רחוב בבואנוס איירס

לומד ראשון, שלא
עשה קורס בטרם הנסיעה, מתכנן להשתמש בשיחות שיעשה עם המקומיים בטיול שלו כ'מורה'
לשפה הספרדית. אבל למעשה בשיחות שיש לו עם המקומיים הוא רוכש רק אוצר מילים, אותו קשה
לו לזכור כי מבנה השפה הספרדית אינו מוכר לו. לכן גם השליטה באותו אוצר מילים נרכשת
הרבה-הרבה יותר לאט, ונשכחת הרבה-הרבה יותר מהר.

לומד שני, שעשה
קורס בטרם הנסיעה, משתמש בשיחות עם המקומיים בטיול שלו כ'מתרגל' לשפה הספרדית.
יש לו את הידע התיאורטי והוא מחזק אותו בפרקטיקה. הוא מצליח על ידי כך להטמיע מבני
לשון ואוצר מילים במהירות כיוון שמבנה השפה הספרדית מוכר לו. הוא צריך לזכור רק מילים
מייצגות מהן הוא יכול להפיק משפטים (למשל, מספיק לו לדעת שהפועל ANDAR משמעותו 'ללכת' על
מנת לדעת להפיק ממנו את כל הטיות הפועל וכד').

ברור אם כן הדבר
שהלומד השני 'מנצל' טוב יותר את השיחות שיש לו עם המקומיים. השפה 'יושבת' אצלו היטב
ולכן כל הידע הנרכש בשיחה נעשה בו שימוש והוא אינו 'מתבזבז' (אם המקומי עימו אתה משוחח
בספרדית מדבר במבנה שאינו מוכר לך כלל, אין לך שום תועלת מהאזנה לו).

לסיכום: הדרך
היעילה ביותר ללמוד בטיול היא להקדים ליציאה לטיול קורס ללימוד ספרדית. כך לומד
הספרדית דואג שהידע שייחשף אליו בטיול אכן יוטמע, יקדם אותו בלימוד הספרדית וישמר לטווח
ארוך.נכתב ע"י צחי קנזה, מנכ"ל,


המכון לידידות אמריקה – הארגון המוביל בלימוד ספרדית

www.samerica.co.il