ללמוד דקדוק או ללמוד לדבר ?

studyorlearn
לומדי ספרדית
רבים מבקשים ללמוד לדבר ספרדית מבלי ללמוד דקדוק. הם סבורים כי כיוון שמטרת הלימוד
שלהם היא להצליח לדבר ספרדית, הם אינם צריכים כלל ללמוד את הדקדוק הספרדי, שהרי
אין בו צורך להשגת מטרתם.

אני סבור שההשוואה בין ללמוד דקדוק לבין ללמוד לדבר היא השוואה שגויה.

ללמוד בדרך
נכונה
לדבר ספרדית, משמעו ללמוד את כל האופנים של השפה הספרדית: ללמוד דקדוק
ספרדי, ללמוד אוצר מילים, לתרגל דקדוק, לתרגל דיבור וכד’. חשוב לי להבהיר, אני
משתמש במילים ‘בדרך נכונה’ כשכוונתי היא ‘ללמוד באופן יעיל’. כלומר, להשיג את
התוצאות הטובות ביותר בזמן הקצר ביותר.

ללמוד רק
לדבר, משמעו רק לתרגל דיבור. אך אם לא לומדים דבר מה יש לתרגל? חסר השלב הראשוני
של הלימוד. לאחריו צריך לתרגל.

אני סבור
שחשוב ללמוד גם את הדקדוק הספרדי כאשר מטרת הלימוד היא לדבר ספרדית. ישנן לכך שתי
סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה, אותה כבר תיארתי לעיל, היא שלצורך דיבור בספרדית
צריך להכיר את כל מכלול המרכיבים של לימוד השפה (דקדוק, האזנה, דיבור וכד’).

הסיבה השנייה
היא ייחודית לשפה הספרדית. בספרדית הגיית המילים פשוטה מאוד – מקריאים בדיוק מה
שכתוב. לכן מורה טוב מצליח ללמד תלמיד מתחיל תוך כשעתיים להקריא נכון כל מילה
בספרדית. המשמעות של עובדה זו מרחיקת לכת. בשפות אחרות, בתחילת הלימוד רק המורה
יכול להקריא נכונה את המילים, ולכן בתהליך הלימוד של שפות אלו משמש המורה בעיקר
כמעין ‘רשמקול’ חי. התוצאה היא שידיעת הכלל הלשוני לא עוזרת ללומד להצליח לדבר:
הוא יודע לבנות משפט אבל לא יודע איך להגות אותו.

בספרדית המצב
הפוך. ידיעת הכלל היא כלי העזר הטוב ביותר על מנת להצליח לדבר. בספרדית, אם אני
יודע לבנות משפט אני גם יודע איך להגות אותו (כי כללי ההגייה פשוטים ביותר).
במילים אחרות, אני לא צריך את המורה שלי שיקריא לי כיצד נהגות המילים, אלא אני
זקוק לו על מנת שילמד אותי לבנות משפטים.

שתי סיבות אלו מובילות למסקנה שהצגתי בתחילת הדיון: לא כדאי, לא יעיל, לעשות
קיצור דרך וללמוד לדבר בלי ללמוד דקדוק. חשוב לציין כי בלימוד דקדוק כוונתי ללימוד
עקרונות מבני השפה ולא להתפלפלות דקדוקית במבנה זה או אחר. ללמוד לדבר ספרדית מבלי
ללמוד את המבנים של השפה הספרדית, הוא בלתי יעיל, כלומר, ידרוש זמן רב יותר על מנת
שהלומד יצליח לדבר, קצב התקדמות שלו יהיה איטי יותר והוא אף ישכח מהר יותר את מה
שלמד.


 נכתב ע”י צחי קנזה, מנכ”ל,


המכון לידידות אמריקה – הארגון המוביל בלימוד ספרדית

www.samerica.co.il